Toimitus- ja käyttöehdot

1. Yleistä

3T Online Verkkokaupan tuottaja 3T Ratkaisut Oy on laatinut nämä käyttöä koskevat ehdot. Tilaaja hyväksyy tässä käyttäjäsopimuksessa mainitut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Tilaajaksi katsotaan jokainen, joka on rekisteröitynyt asiakkaaksi ja/tai tehnyt tilauksen. Käyttäjäksi katsotaan jokainen, joka on saanut käyttöönsä tilatun tuotteen, kuten eHS-oppi tuotteiden avaimen.

Palvelun tuottajan yhteystiedot:
3T Ratkaisut Oy, Kumitehtaankatu 5 C, 04260 Kerava. www.3tratkaisut.fi, 3t@3tratkaisut.fi .
Y-tunnus 1727842-0.

2. Rekisteröityminen, tilaaminen ja henkilötietojen käyttö

2.1 Rekisteröityä ja tilata voi vain olemassa oleva luonnollinen henkilö. Palvelun tuottajalla on oikeus evätä rekisteröityminen tai tilaaminen.
2.2 Tilaajan rekisteröityessään antamat henkilötiedot kerätään palvelun tuottajan asiakasrekisteriin. Rekisterissä olevia tietoja käytetään palveluun liittyvään viestintään ja muuhun asiakassuhteen ylläpitoon. Palvelun tuottajalla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää rekisterissä olevia tietoja markkinointitarkoituksiin, ei kuitenkaan luovuttaa tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille. Tilaaja voi halutessaan kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta osoitteeseen tuki@3tratkaisut.fi . Käyttäjän tietoja käytetään vain esimerkiksi suoritusten seurantaan tai tärkeään tiedottamiseen avaimen käyttöoikeuden aikana, ei esimerkiksi markkinointiin.
2.3 Palvelun tuottaja varaa itselleen oikeuden luovuttaa tilaajaa ja käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli tilaaja tai käyttäjä on toiminut lain ja/tai hyvän tavan vastaisesti.

3. Hinnoittelu, laskutus- ja maksuehdot sekä tilauksen peruminen

Voimassaoleva hinnasto ja mahdolliset alennusperusteet on kerrottu tuotteiden esittely ja tilaus -sivulla. Laskulla maksettaessa laskutus tapahtuu heti tilauksen jälkeen. Jos tilaajalla on jo ennestään laskuttamaton tilaus, sovitaan tilaajan kanssa yhdistetäänkö tilaukset samalle laskulle. Verkkopankki- ja luottokorttipankkimaksuissa veloitetaan tiliä välittömästi.

Maksuehto 14 pv netto, viivästysajan korko 11 %. Laskun maksamatta jättäminen voi johtaa perintään ja käyttöoikeuden sulkemiseen.

Käyttäjä voi perua tilauksen milloin tahansa, jolloin käyttöoikeus päättyy. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia olemassa oleviin hintoihin. Käyttäjiä informoidaan hinnankorotuksista vähintään kuukausi etukäteen.

4. Tilaajan ja käyttäjän vastuu ja velvollisuudet

4.1. Tilaajan tulee selvittää käyttäjälle käyttöehdot. Tilaaja ja Käyttäjä lupautuvat käyttämään palvelua lain, hyvän tavan ja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Tilaaja ja käyttäjä ovat vastuussa palvelun ehtojen mukaisesta käytöstä henkilökohtaisesti, mutta maksamattomat laskut tai väärinkäytökset veloitetaan aina tilaajalta, esimerkiksi käyttäjän työnantajalta.
4.2. Verkkokaupan käyttäjätunnus ja salasana voivat olla yrityskohtaisia. eHS-oppi tuotteiden avaimet ovat henkilökohtaisia ja sisältöä saa hyödyntää vain itseopiskeluun ja kuten kohdassa 4.3 on esitetty. Tilaaja ja käyttäjä vastaavat kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tai avaimellaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Tilaaja on vastuussa siitä, ettei tunnus ja salasana päädy sellaisille henkilöille tai organisaatioille, joilla ei ole lupaa tehdä tilausta tilaajan puolesta. Käyttäjä on vastuussa siitä, ettei käyttäjän henkilökohtainen avain ja mahdollinen salasana joudu muille henkilöille tai organisaatioille.
4.3. Mitään aineistoa ja informaatiota ei saa luovuttaa muille kuin oman organisaation henkilöille ellei palvelun tuottaja ole antanut siihen erikseen lupaa.
4.4. eHS-oppiin kuuluvat opetusmultimediat on tarkoitettu käyttäjän itseopiskeluun.
4.5.
Palvelussa olevaa materiaalia käytettäessä on tultava ilmi sen alkuperä. Materiaalin uudelleen julkaiseminen kaupallisessa mielessä ja myynti kolmansille osapuolille on kielletty.

5. Palvelun tuottajan velvollisuuden ja niiden rajoitukset

5.1. Palvelun tuottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa palvelua, sen saatavuutta ja laitteistovaatimuksia.
5.2. Palvelun tuottaja pyrkii julkaisemaan palvelussa vain hyvälaatuista ja ajantasaista sisältöä. Palvelun tuottaja ei vastaa palvelun sisältöjen mahdollisista virheellisyyksistä ja niiden aiheuttamista vahingoista käyttäjälle tai tämän organisaatiolle.
5.3. Tähän sähköiseen palveluun kohdistuvat väärinkäytökset ja ilkivalta (mm. turhat tilaukset, hakkerointi ) ilmoitetaan viranomaisille.
5.4. Palvelun tuottaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien teknisten vikojen, toimintahäiriöiden tai -katkosten tai vastaavien aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
5.5. Palvelun tuottaja ei vastaa millaan tavalla palvelussa mainostamiensa kolmansien osapuolten tuotteista ja niiden käytöstä.

6. Sopimusehtojen muuttaminen

Palvelun tuottajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa tässä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja. Käyttäjä saa ilmoituksen muutoksesta palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan heti ilmoituksesta tai palvelun tuottajan ilmoittamana myöhempänä ajankohtana. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkaessaan palvelun käyttöä sen jälkeen kun on tietoinen muutoksista.

7. Sopimuksen voimaantulo ja siirtäminen

Sopimus astuu voimaan, kun tilaaja rekisteröityy tai tilaa palvelun ja käyttäjä ottaa saamansa avaimen käyttöönsä. Tilaaja voi siirtää oman sopimuksensa toiselle henkilölle omassa organisaatiossaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti palvelun tuottajalle. Palvelun tuottaja voi myös siirtää sopimuksen toiselle osapuolelle mahdollisten yritysjärjestelyjen yhteydessä, esimerkiksi liiketoiminnan siirtyessä toiselle organisaatiolle.

8. Väärinkäytökset ja ristiriitojen ratkaisu

Mikäli tilaajan tai käyttäjän todetaan toimineen vastoin palvelun ehtoja, esimerkiksi luovuttaneen käyttöoikeuden tai aineistoja kolmansille osapuolille, voi tuottaja veloittaa tilaajalta tai käyttäjältä väärinkäytöksen seurauksena menettämänsä summan 50 %:lla korotettuna.

Ristiriitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli näissä ei löydetä sopua, kiista ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan. 


Yhteystiedot:

3T ONLINE MYYNTI: eHS-oppi, Maksulliset lisenssit, 3T Opetusmultimediat:
myynti@3tratkaisut.fi , 010-2310 341

Työsuojelupäällikkö.fiJälleenmyynti- ja yhteistyösopimukset:
Toimitusjohtaja Marko Vuorinen, marko.vuorinen@3tratkaisut.fi

Asiakastuki ja palaute: 3t@3tratkaisut.fi

Palvelun tuottaja:
3T Ratkaisut Oy
Puhelin: 010-2310 340
Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava
www.3tratkaisut.fi 

Haku


Tuotekatalogi


Ostoskori

Ostoskoriin ei ole lisätty tuotteita
© 2011
3T Ratkaisut Oy | Kumitehtaankatu 5 | 04260 Kerava | 010 2310 340 | 3t@3tratkaisut.fi | etunimi.sukunimi@3tratkaisut.fi